?

Log in

No account? Create an account

Раніше | Пізніше

Рыцарства ўсё сышлосяКри́штоф Радзиви́лл (22 марта 1585 — 19 сентября 1640)

Урывак з рыцарскай паэмы 1585 г. Андрэя Рымшы (назва аповесці — “Dziesięćroczna powieść wojennych spraw… Krysztofa Radziwiła…”) Гэтая паэма прысвечана дыверсійна-экспедыцыйнай выправе войска ВКЛ углыб Масковіі ў 1580 г.


Рыцарства ўсё сышлося слаўнае залатое
Да князя Радзівіла ў Селішча Ямское
Дым ужо за агнішчам ўгору слупом нясецца
Кроў ужо маскавітаў струмянём ліецца
Тры пасткі па ўзьлесьсі ворагі прыхавалі
Скеміўшы тое ліцьвіны з коней пасьсядалі
Ворагаў у засадах, гэтых ды парубілі
Як сьвіней калолі, у балоце тапілі.
Але ж наперад паімчаў, гуф літоўскі лепшы
Трапіў у пастку да стральцоў, да стральцоў пярвейшых
Дружныя залпы стральцы, па ліцьвінах пусьцілі
Потым нашых вершнікаў на канях парубілі.
Палеглі слаўны рыцары, Зянкевіч ды Ціхінскі
Быў жа яшчэ забіты там, рыцар Ян Тымінскі
Ўсе яны служылі ў Ёрдановай роце
Доўг свой Айчыне аддалі рыцарскі ў годнай цноце
Многія князя рыцары праз ворага падманы
Зьведалі ран крывавых, цяжкія мелі раны.
Ды Радзівіла слугі, раны ператрывалі
За кроў забітых ліцьвінаў ворага пакаралі
Шмат хто у бітве з ворагаў там галавы пазбыўся
Ці пад ударам дзіды навек угаманіўся
Секлі баярскія ілбы, секлі і білі многа
Там жа вязалі у палон маскаля ліхога.
Гетман аплакаў палеглых, годна іх пахаваўшы
Славу героям навякі, гонар ім абяцаўшы
Рыцараў ды герояў, войска суправаджала,
Славаю іх апошні шлях годна аздабляла.
Гетман зноў загадаў трубіць, коней зноў асядлаці
Прагне ў сечы лютай зноў маскоўца спаткаці.

В молодости, вместе с отцом, принимал участие в со Швецией, а также в войне с Россией (1609—1619). Во время войны со шведами в 1617—1618 годах ярко проявил свой стратегический талант, отвоевав у шведов несколько ранее потерянных крепостей. В 1622 году отбил превосходящее по численности шведское войско, которым командовал шведский король Густав II Адольф.

Отличился в битве за Смоленск во вермя русско-польской войны (1632—1634). Ему удалось со слабой армией Великого княжества Литовского маневрировать вокруг Смоленска в период осады города русскими войсками (с декабря 1632 по октябрь 1633), несколько раз также присылая отряды подмоги, которые пробивались к осаждённым, тем самым были созданы условия, позволившие дождаться избрания нового короля и помощи польских войск во главе с Владиславом IV. После прибытия подкрепления принимал участие в деблокировании города, возглавив затем рейд в глубь российской территории. После войны был награждён великой литовской булавой.

Ярый кальвинист, противник католического духовенства и короля Сигизмунда III Вазы, после его смерти, привёл с собой тысячи вооружённых солдат на выборы нового короля, договорившись также о помощи со стороны бранденбургского курфюрста, для обеспечения охраны своих единоверцев.Comments

( 2 наговорили — Скажіть шось )
kofajoh
04 січень 2012 14:14 (UTC)
Цікаві імена у литовських рицарів - Зянкевіч, Ціхінскі, Тымінскі :)
Александр Александрович
10 липень 2015 17:08 (UTC)
Рыцарства ўсё сышлося
В 19в. царизм переименовал Литву в Белоруссию, литвинов в белоруссов. Тогда же не способная к глобальному сопротивлению Самогития была переименована в Литву, а жмудь в литовцев. Таким способом царизм нивелировал сопротивление Литвы оккупации.
( 2 наговорили — Скажіть шось )